جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفدهم: فرهنگ/فعالیت صفحه 114

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 114

1- فرهنگ چیست؟ 

مجموعه آداب و رسوم و عقاید یک جامعه که از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شود.

شما چه برداشتی از واژه فرهنگ دارید؟

به عهده دانش‌آموز

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!