جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفدهم: فرهنگ/فعالیت صفحه 118

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 118

7- هر یک از هنجارهای زیر مبتنی بر کدام ارزش‌ها و عقاید اسلامی است؟ توضیح دهید.

الف) برخی نانواها، شب‌های جمعه یک یا چند تنور نان خود را به‌صورت رایگان و صلواتی به مردم می‌دهند. 

ارزش اسلامی و اعتقادات دینی

ب) مردها در هنگام ورود به خانه دیگران باصدای بلند «یاالله» می‌گویند.

ارزش اجتماعی و عرفی و دینی

پ) افراد در موقع دیدن کودک، «ماشالله» می‌گویند.

عقیده اسلامی و عرفی

ت) رزمندگان مسلمان هنگام پیروزی در نبرد «الله اکبر» می‌گویند.

عقیده اسلامی

8- آیا پیروی کورکورانه از همه هنجارها درست است؟ ملک تشخیص درست و مفید بودن هنجارها چیست؟

خیر، وجود اعتقادات و نمادها و ارزش‌ها در یک جامعه و حفظ یکپارچگی آن و از بین نرفتن فرهنگ یک جامعه می‌تواند ملاک مناسبی برای درست بودن ارزش‌ها و هنجارها باشد.

9- عوامل مختلفی می‌توانند نمادها، ارزش‌ها و هنجارهای یک جامعه را تغییر دهند و در فرهنگ آن جامعه تغییر و دگرگونی پدید آورند. درباره این عوامل و چگونگی تأثیر آن‌ها بر فرهنگ گفت و گو کنید و مثال‌هایی بیاورید.

عوامل مصداق تغییر نمادها، ارزش‌ها و هنجارها
 رسانه‌های جمعی استفاده کردن از موبایل و لب تاب و… مدل مو، مدل لباس و…
نفوذ فرهنگی بیگانگان و کشورهای سلطه‌گر ماهواره قهرمانان فیلم

 

10- کاربرگه شماره (13) را انجام دهید.

کاربرگه شماره (13)

لایه‌های فرهنگ

نمادها هنجارها ارزش‌ها و عقاید
سنگ گنه

چهار غار

قلعه قدیمی سنگ نگاره

سوراخ بند باز

 

رفتن به مهمانی شبانه یا شب نشینی

کفش‌های گالش (کفش پلاستیکی) آش نذری کاریز

 

دیدار با خانواده شهدای روستا

سفره صبحانه در روز نوروز

فتیر محلی در عید نوروز

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!