جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس پانزدهم: انقلاب اسلامی ایران/فعالیت صفحه 102

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 102

4- جدولی با سه ستون رسم کنید. دلیل سیاسی، فرهنگی ــ اجتماعی و اقتصادی نارضایتی مردم از حکومت شاه را به تفکیک در آن بنویسید.

دلایل سیاسی دلایل فرهنگی و اجتماعی دلایل اقتصادی
  •  تصویب لایحه کاپیتولاسیون که اقدامی ذلت بار و خلاف استقلال کشور بود
  • پشتیبانی آمریکا و اکثر قدرت‌های افراد و وابستگی شاه به آن‌ها
  •  برنامه‌های رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر جهت تضعیف فرهنگ اسلامی
  • مبارزه با اسلام و قرآن و روحانیون
  • تصویت اصول شش گانه که موجب وابستگی صنایع کشور به بیگانگان و از بین رفتن صنایع و تولیدات داخلی می‌شد.
  • گرانی، عدم توجه به تولیدات داخلی

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!