جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس پانزدهم: انقلاب اسلامی ایران/فعالیت صفحه 100

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 100

3- الف) کاربرگه شماره (11) را انجام دهید.

کاربرگه شماره (11)

سخنرانی تاریخی امام خمینی در عصر عاشورا

1- انگیزه اصلی امام از مخالفت و مبارزه با حکومت شاه چه بوده است؟

تامین حقوق ملت در چارچوب قوانین و ارزش‌های اسلامی و از بین بردن وابستگی کشور به بیگانگان

2- ازنظر امام خمینی، چه خطرها و تهدیداتی از جانب اسرائیل متوجه ایران بود؟ 

اسرائیل نمی خواهد در این مملکت قرآن باشد,اسرائیل نمی خواهد در این مملکت علمای اسلام باشند,اسرائیل نمی خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد,اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد,اسرائیل به دست اعمال  سیاه خود مدرسه فیضیه را کوبید,ما را کوبید,شما ملت را می کوبد , می خواهد اقتصاد شما را قبضه کند. می خواهد تجارت و زراعت را از بین ببرد.

آیا این تهدیدها هم اکنون نیز وجود دارد؟

بله

3- در سطر دوم بند دوم منظور امام از ارباب‌ها کیست؟ 

آمریکا و اسرائیل

4- اینکه امام به شاه نصیحت می‌کند که «از پدرت عبرت بگیر»، به کدام واقعه تاریخی اشاره دارد؟

شهریور سال 1320 که در جریان جنگ جهانی دوم متفقین کشور ما را اشغال کردند و رضا شاه را برکنار نمودند.

 ادامه مبارزات در دوران تبعید.  مخالفت با کاپیتولاسیون – سخنرانی در مدرسه فیضیه قم و مخالفت با اسرائیل و آمریکا( قیام 15 خرداد- مخالفت با اصول شش‌گانه- مخالفت با تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 100

ب) با مطالعه دقیق درس، اقدامات امام خمینی را در مبارزه با حکومت پهلوی به ترتیب روی نمودار بنویسید.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!