جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس پانزدهم: انقلاب اسلامی ایران/فعالیت صفحه 104

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 104

6- کاربرگه شماره (12) انجام دهید.

کاربرگه شماره (12)

رویدادهای مهم انقلاب اسلامی در سال 1357

1- عنوان اصلی بریده شماره 1، مربوط به چه رویدادی است؟

جمعه سیاه (17 شهریور)

2- بر اساس خبر بریده شماره 2 چرا امام عراق را ترک كردند؟

به دلیل فشارها ،مشکلات و محدودیت هایی که کشور عراق برای ایشان ایجاد کرده بود.

3- به بریده شماره 2، دقت کنید و بگویید حكومت شاه برای آرام كردن مردم، چه قول‌هایی داد؟ 

  • استفاده از رادیو و تلویزیون برای مخالفان
  • آزادی زندانیان سیاسی

4- در بریده شماره 3، منظور امام از «مملكت دو دولت ندارد، تو غیرقانونی هستی، برو» كدام دولت است؟

دولت بختیار

5- ـ در بریده شماره 4، منظور از «كاخ 57 ساله ظلم» چیست؟

رژیم پهلوی

6- به بریده شماره 4، دقت كنید و بگویید با فروریختن کدام سنگرهای رژیم پهلوی، انقلاب پیروز شد.

رژیم شاهنشاهی، نخست وزیری، شورای سلطنت، مجلس شورای ملی و مجلس سنا

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!