جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهاردهم: ایران در دوران حکومت پهلوی/فعالیت صفحه 95

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 95

4- همفکری کنید و بگویید به نظر شما، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در اهداف نهضت تنباکو و نهضت ملی شدن نفت وجود دارد؟

تفاوت: تنباکو در زمان قاجارها ولی نفت در دوره پهلوی بود، در نهضت تنباکو مردم و رهبران دچار تفرقه نشدند ولی در نهضت ملی شدن نفت رهبران آن اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند.

شباهت: در هردو روشنفکران و روحانیون حضور داشتند، در هر دو حضور مردم نقش اساسی داشت.

5- الف) مهمترین دلیل موفقیت کودتای 28 مرداد چه بود؟

رهبران نهضت اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند و نتوانستند از گسترش اختلافات درونی جلوگیری کنند.در نتیجه،اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد.

ب) کودتای 28 مرداد 1332 چه تفاوت و شباهتی با کودتای 1299 داشت؟

شباهت: در هر دو کودتا هدف اصلی تسلط بر منابع و ثروت‌های ملی ایران بود، هر دو کودتا با توجه به اختلاف موجود در جامعه از عناصر داخلی رضا خان – سید ضیاءالدین طباطبایی و سرلشگر فضل‌الله زاهدی استفاده شد.

تفاوت: در کودتای 1299 سلسله قاجار سقوط کرد ولی در کودتای 1332 حکومت پهلوی از بین نرفت، در کودتای 1299 تنها حمایتگر انگلیس بود ولی در کودتای 28 مرداد آمریکا و انگلیس حمایت می‌کردند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!