جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهاردهم: ایران در دوران حکومت پهلوی/فعالیت صفحه 94

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 94

3- الف) کشور ما در دو جنگ جهانی اول و دوم «پل پبروزی متفقین» لقب گرفت. با راهنمایی دبیر خود و با همفکری یکدیگر، بگویید چرا این لقب به ایران داده شد؟

زیرا ایران پل ارتباطی بین روسیه و انگلیس بود و انگلیسی‌ها توانستند از طریق ایران نیروها و تجهیزات نظامی خود را به کمک روس‌ها ارسال کنند و سرنوشت جنگ را به نفع خود تغییر دهند.

ب) آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟ 

سیاسی: پس از رضا شاه پسرش محمدرضا، شاه ایران شد که همانند پدرش دست نشانده بیگانه‌ها بوده و از طریق مردم انتخاب نشده بود. محمدرضا شاه پهلوی تابع برنامه‌ها و اهدافی بود که بقای حکومت خود را وابسته به آن‌ها می‌دانست.

اقتصادی: در جنگ جهانی دوم هم مانند جنگ جهانی اول به ایران آسیب و خسارات زیادی وارد و باعث عقب ماندگی کشور شد. مردم ایران طی آن سال‌ها با گرانی و کمبود شدید موادغذایی، مخصوصا نان، مواجه شدند که عده‌ی زیادی بر اثر این گرسنگی جان سپردند.

اجتماعی: از بین رفتن استبداد رضاخانی و فعالیت‌های احزاب و مطبوعات بود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!