جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهاردهم: ایران در دوران حکومت پهلوی/فعالیت صفحه 91

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 91

2- الف) علت کودتای 1299 چه بود؟

ناکامی انگلیس از اجرای قرارداد 1919 در ایران

ب) کدام شرایط و عوامل داخلی و خارجی، به رضاخان در دستیابی به قدرت کمک کرد؟

  • نارضایتی مردم از اوضاع ناامن کشور
  • حمایت انگلیسی‌ها
  • بی کفایتی احمد شاه و قدرت‌گیری رهبران و احزاب سیاسی غربی‌گرا (با شعار ترقی و تجدد) که در مجلس چهارم و پنجم
  • سیاست مذهبی دوگانه رضاخان در قبل از سلطنت و بعد از آن

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!