جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهاردهم: ایران در دوران حکومت پهلوی/فعالیت صفحه 90

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 90

1- دلیل مخالفت گسترده آزادی‌خواهان با قرارداد 1919 چه بود؟

بر اساس این قرارداد انگلستان از همه جوانب بر ایران مسلط شده و به نوعی تحت سلطه انگلیس یا مستعمره انگلیس می‌شد.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!