جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهارم: آب فراوان، هوای پاک/فعالیت صفحه 26

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 26

6- به نقشه صفحه قبل توجه کنید. در دی ماه رُم سردتر است یا استکهلم؟ چرا؟

استکهلم، به دلیل وجود اقیانوس اطلس

سه شهر برگن استکهلم و سن پطرزبورگ (لنینگراد) تقریبا در یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این شهرها در دی ماه متفاوت است. چرا؟

تحت تاثیر عوامل مختلفی چون جریان‌های دریایی و وزش بادها قرار دارند.

دوشهر آمین (در کشور فرانسه) و کی‌یِف برروی یک عرض جغرافیایی قرار دارند اما میانگین دمای این دو شهر در دی ماه متفاوت است.چرا؟ 

به دلیل دوری و نزدیکی به دریا آب و هوای متفاوتی دارند.

هرچه از شهرهای نواحی داخلی به سمت شهرهای مجاور اقیانوس میرویم، سرمای زمستان کمتر می‌شود. 

7- به تصویر صفحه 24 توجه کنید. لایه اُزُن در کدام بخش هواکره قرار دارد؟

این لایه سرتاسر کره زمین در طبقات بالاتری اتمسفر قرار دارد و فاصله آن از سطح زمین 15 تا 40 کیلومتر است.

آیا می‌توانید در یک جمله بگویید فایده لایه ازن چیست؟ در این باره پرس و جو کنید.

لایه ازن باعث جذب پرتوهای فرابنفش خورشیدی و جلوگیری از تابش مستقیم آن به زمین می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!