جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهارم: آب فراوان، هوای پاک/فعالیت صفحه 22

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 22

1- با توجه به نقشه صفحه 21 بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن که از مناطق مهم ماهیگیری جهان هستند، در محل تلاقی کدام جریان‌های دریایی قرار دارند.

جریان گلف استریم، کوروشیو

2- چرا سفر به اعماق اقیانوس‌ها دشوارتر از صعود به قله‌هاست؟ چند دلیل ذکر کنید.

  • تاریکی و دمای کم در اعماق آب
  • فشار زیاد آب در اعماق

3- کاربرگه شماره (3) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره (3)

انواع ناهمواری‌ها

الف) این مدل ناهمواری های بستر اقیانوس ها را نشان می دهد.موارد زیر را روی مدل در جای خالی بنویسید.

تصویری که شامل موارد زیر است:

فلات قاره      شیب قاره      چین‌خوردگی کف اقیانوس      جزیره    گودال اقیانوسی      جزیره آتشفشانی

 

 

ب) روی مدل‌ها، موارد را در جای خالی بنویسید

 تصویر شکستگی (گسل)   

تصویر  بالاآمدگی        دره        چین‌خوردگی رسوبات  

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!