جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس یازدهم: تلاش برای حفظ استقلال واتحاد سیاسی ایران/فعالیت صفحه 72

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 72

2- شیوه به قدرت رسیدن سلسله‌های افشاریه ،زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارد؟

  • هجوم همسایگان به مرزهای کشور و اشغال جنوب ایران توسط اروپاییان
  • هرسه سلسه در شرایط آشفتگی و نابسامانی کشور به قدرت رسیدند.
  • هر سه از قبایل بزرگ زمان خود بودند که با تکیه بر قدرت قبایل وایل خود به قدرت رسیدند.

3- به نظر شما، آقا محمدخان در انتخاب تهران به عنوان پایتخت به چه نکته‌هایی توجه داشته است؟

  • نزدیکی به گرگان که محل زندگی ایل قاجار بود.
  • خوش آب وهوا بودن تهران
  • نزدیکی به مرزهای شمال غرب ایران تا از نافرمانی حاکم ارمنستان وگرجستان جلوگیری کند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!