جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس یازدهم: تلاش برای حفظ استقلال واتحاد سیاسی ایران/فعالیت صفحه 71

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 71

1- با مطالعه درس و راهنمایی دبیر خود، دلیل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه را بررسی و تحلیل کنید.

  • بدگمانی نادرشاه به اطرافیان خود و رفتار خشونت آمیز با اطرافیان خود
  • نبرد با دشمنان داخلی و بیگانگان خارجی
  • عدم توجه به معیشت مردم
  • نافرمانی و شورش‌های داخلی

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!