جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس یازدهم: تلاش برای حفظ استقلال واتحاد سیاسی ایران/فعالیت صفحه 75

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 75

5- هدف دولت انگلستان از جداکردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران چه بود؟

اولا میخواست جلوی جمله ایران به هند را که مستعمره انگلستان بود بگیرد ثانیا کشورهای دیگر با ایران رابطه دوستی برقرار نکند تا از این طریق به هند حمله کند.

6- کاربرگه شماره (9) را انجام دهید.

کابرگه شماره (9)

کشور استعمارگر عنوان عهدنامه و قرارداد
 1- تفلیس و گنجه: روسیه گلستان
 2- هرات: انگلیس پاریس
 3- مرو و خیوه: روسیه اخال
 4- ایروان و قره باغ: روسیه ترکمن چای
 5- بلوچستان و سیستان شرقی: انگلیس گلداسمیت

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!