جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس اول: تعاون (1)/فعالیت صفحه 3

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 3

1- گفت‌ و گو کنید.

الف) شباهت‌های این دو ماجرا چه مواردی بود؟

جلوه‌هایی از احساس مسئولیت، همکاری، تعاون، کم به یکدیگر و همفکری برای حل مشکلات

ب) در ماجراهایی که نقل شد، افرادی که پیشقدم شده بودند تا به دیگری کمک کنند، چه دلیلی برای کار خود آوردند؟ بیان کنید.

احساس مسئولیت و وظیفه و کمک کردن به دیگران و پیدا کردن راه چاره برای مشکلات و شرایط سخت و دشوار پیش آمده.

پ) اگر در این ماجراها احساس مسئولیت و همکاری وجود نداشت، چه اتفاقاتی می‌افتاد؟

در ماجرای اول دوره درمان احمد آقا طول می‌کشید و هزینه‌اش بیش‌تر می‌شد از طرفی علی از نظر درسی ضعیف می‌شد و در نتیجه خانواده احمد آقا دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می‌شدند. در ماجرای دوم بوی بد و نامطبوع زبا‌له‌ها فضای شهرک را پر می‌کرد و شیوع بیماری‌های عفونی و بیماری‌های دیگر بیشتر می‌شد.

ت) اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید، آیا صحیح است ما بی تفاوت بمانیم؟ چرا؟

نه خیر، زیرا اولا وطیفه انسانی ماست که در حل کردن مشکلات به دیگران کمک کنیم و نگذاریم که طرف مقابل هنگام مشکلات احساس تنهایی کند و دوما ممکن است ما هم در آینده با مشکلی مواجه شویم و از دیگران انتظار کمک داشته باشیم. 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!