جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و دوم: ویژگی‌های طبیعی و انسانی آفریقا/فعالیت صفحه 145

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 145

1- کاربرگه شماره (16) نقشه‌خوانی آفریقا را در کلاس انجام دهید.

کابرگه شماره (16)

عکس: نقشه آفریقا

جواب:

نقشه به 4 قسمت تقسیم شده از بالا به پایین به ترتیب

دریای مدیترانه/ رشته کوه های اطلس

 

دریای سرخ/ صحرای بزرگ/ رود نیل سمت راست/ رود کنگو پایین/ رود نیجر سمت چپ

 

اقیانوس هند سمت راست/ قله های کنیا و کلیمانجارو کنار اقیانوس هند/ بیابان کالاهاری پایین نقشه/ رود زامبز وسط نقشه/ خلیج گینه/ اقیانوس اطلس جنوبی سمت چپ

 

رود اورانژ پایین نقشه

 

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 145

2- جدولی ترسیم کنید. سپس به طور گروهی و با همفکری یکدیگر ویژگی‌های طبیعی افریقا و اروپا را مقایسه کنید. (وسعت، ناهمواری ، آب و هوا، رودها و سواحل)

ویژگی اروپا آفریقا
ناهمواری‌ها  اروپا به دو بخش پیر و جوان تقسیم می‌شود و بخش وسیع آن را جلگه‌های پهناور فراگرفته‌اند و جنوب اروپا شامل رشته‌ کوه‌های بلند آلپ می‌باشد.  آفریقا فلاتی وسیع و کم ارتفاع است و دارای کوه‌های بلند و جلگه‌های وسیع که نسبت به اروپا وسعت کمی دارند. ناهمواری‌های شرق اروپا در نتیجه گسل ایجاد شده‌اند.
آب و هوا  اروپا آب و هوای معتدل دارد.  آب و هوای قاره‌ای گرم و بدون زمستان
رودها  دارای رودهای پرآب و دائمی است که   بیشتر این رودها قابل کشتیرانی   هستند.

 دارای رودخانه‌های پرآبی هستند ولی به دلیل آبشارها و تنداب‌ها بیش‌تر این رودها قابل کشتیرانی نیستند.

سواحل  سواحل اروپا دارای بریدگی و خلیج‌های   زیادی است که برای ساخت و ایجاد بندر مناسب هستند.

 سواحل آفریقا دارای بریدگی و خلیج نیست بنابراین برای ایجاد بندر مناسب نیست.

 

3- گفت و گو کنید:

– آیا ویژگی‌های طبیعی یک ناحیه مثل آب و هوا، رودها، بریدگی سواحل، پستی و بلندی‌ها و پوشش گیاهی بر فعالیت‌های انسان و زندگی او تأثیر دارد؟ چطور؟

بله، چرا که تمامی فعالیت‌ها و نیازهای انسانی از تهیه خوراک و مسکن و پوشاک گرفته تا شیوه رفتارهای اجتماعی خلق و خو و تجارت همگی از طبیعت تاثیر پذیرفته‌اند.

– به نظر شما ویژگی‌های طبیعی قاره اروپا برای فعالیت‌های انسانی مناسب‌تر است یا افریقا؟ چرا؟ در کدام محیط انسان‌ها بیش‌تر باید تلاش کنند؟

اروپا، زیرا اروپا دارای رودهای پرآب و قابل کشتیرانی، آب و هوای مناسب، بندرها و خلیج‌های فراوان و زمین‌های حاصلخیز است بنابراین مردم آفریقا نسبت به مردم اروپا باید تلاش بیش‌تری داشته باشند.

– آیا انسان‌ها می‌توانند با مشکلات محیط طبیعی مقابله کنند و شرایط محیط را تحت کنترل (واپایش) خود دربیاورند؟ مثال بزنید.

بله انسان می‌تواند با هرنوع شرایط غلبه کنار آمده و بر شرایط سخت غلبه کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!