جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و یکم: ویژگی‌های طبیعی و انسانی اروپا/فعالیت صفحه 138

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 138

1- کاربرگه شماره (15) نقشه‌خوانی قاره اروپا را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه شماره (15)

عکس: نقشه قاره اروپا

جواب:

اقیانوس منحمد شمالی در بالای نقشه

اسکاندیناوی زیر اقیانوس منجمد شمالی

رود دن و رود ولکا در سمت راست نقشه

دریای سیاه سمت چپ دریای خزر

اقیانوس اطلس در سمت چپ نقشه

دریای بالتیک بالای ایرلند

رود راین پایین ایرلند

کوه های آلپ سمت چپ دانوب

کوه های پیرنه بالای اسپانیا

دریای آدریاتیک پایین سمت چپ دانوب

بالکان زیر دانوب

دریای مدیترانه قسمت جنوبی نقشه

تنگه جبل الطارق بین اسپانیا و آفریقا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!