جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دهم: از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)/فعالیت صفحه 57

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 57

1- پس از مطالعه درس، با یکدیگر همفکری کنید و دلیل بروز فتنه‌ها و جنگ‌ها علیه حکومت امام علی (ع) را بیان کنید.

  • عدالت امام علی (ع)
  • خداترسی و پرهیزکاری امام علی (ع)
  • مبارزه امام علی (ع) با ریاست طلبان
  • امام علی (ع) هیچ مسلمانی را از مسلمان دیگر برتر نمیدانست و برای عرب و عجم سهم یکسانی قائل می‌شد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!