جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوم: تعاون (2)/فعالیت صفحه 10

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 10

7- یک مدرسه یا یک نمازخانه که تازه ساخته شده است را تصور کنید. با یکدیگر گفت و گو کنید که چه چیزهایی را می‌توانید با مشارکت دوستان یا خانواده‌تان، وقف آنجا کنید؟ 

برای مدرسه: تخته سیاه، ماژیک، توپ‌های رشته‌های ورزشی و…

برای نمازخانه: فرش، موکت، جانماز، مهر، تسبیح و….

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!