جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوم: تعاون (2)/فعالیت صفحه 7

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 7

1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟

تمایل به کارهای نیک و خداپسندانه، بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی، آرامش خاطر، افزایش رزق و روزی، افزایش روحیه نیکوکاری و انجام دادن بهتر فریضه‌های دینی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!