جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس ششم: قوه قضائیه/فعالیت صفحه 30

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 30

1- چرا والدین حق دارند از فرزندانشان بپرسند به کجا می‌روند؟ با چه کسانی دوست هستند؟ چه موقع به خانه برمی‌گردند؟ و سؤالاتی از این قبیل ..

وظیفه هر والدینی مراقبت و تربیت صحیح فرزندان است بنابراین والدین برای انجام دادن صحیح این وظیفه تمام کارها را انجام می‌دهند.

2- به نظر شما ارتباط با خدا از طریق نماز و دعا، چگونه ما را از افتادن به دام آسیب‌ها، حفظ می‌کند؟ توضیح دهید.

بنا به آیه 45 سوره عنکبوت در قرآن نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. یاد و ذکر خدا دل‌های انسان را آرام و از وسوسه‌های شیطان دور می‌کند.

3- درباره چگونگی تقویت اراده و تسلط بر تمایلات خود فکر کنید و چند تمرین پیشنهاد کنید.

  • تلاوت قرآن
  • اقامه نماز اول وقت
  • روزه گرفتن
  • مهارت نه گفتن
  • ایمان داشتن به پیروزی
  • خونسردی در برخورد به مسائل
  • دوری از هر آنچه اراده را سست می‎‌کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!