جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هجدهم: ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا/فعالیت صفحه 114

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 114

1- نقشه پراکندگی جمعیت در آسیا را با نقشه ناهمواری‌ها و آب و هوا بر هم منطبق و مقایسه کنید:

الف) چرا در مشرق و جنوب شرقی آسیا تراکم جمعیت، زیاد است؟

به دلیل بارش فراوان، جلگه‌های پست و هموار، خاک آبرفتی، آب و هوای گرم و مرطوب

ب) کدام نواحی آسیا کم جمعیت یا خالی از جمعیت است؟ چرا؟

نواحی مرتفع مانند فلات هیمالیا و تبت، بیابان‌های وسیع به دلیل سرمای طاقت فرسا و مشکلات حمل و نقل و کم بودن زمین‌های کشاورزی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!