جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هفدهم: ویژگی‌های طبیعی آسیا/فعالیت صفحه 110

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 110

2- کاربرگه شماره (12) نقشه قاره آسیا را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه شماره (12)

نقشه قاره آسیا

1- روی نقشه ،نام مکان‌های مورد نظر را بنویسید.

عکس: نقشه

جواب:

اقیانوس منجمد شمالی در بالای نقشه

رود ینی سنی

فلات ها از راست به چپ/ فلات سیبری، فلات مغولستان، فلات ایران، فلات آناتولی

اقیانوس آرام سمت راست نقشه

رود هوانگ هو و رود یانگ تسه کیانگ کنار اقیانوس آرام

اقیانون هند در پایین نقشه

 

 

_ نام اقیانوس‌های اطراف قاره آسیا:

اقیانوس آرام، اقیانوس هند و منجمد شمالی

_ نام دریاها و خلیج‌ها (→):

خلیج فارس و خلیج بنکال، دریای مدیترانه، دریای سیاه، دریای سرخ

_ نام رشته کوهی که آسیا را از اروپا جدا می‌کند:

رشته‌کوه اورال

_ نام فلات‌های بلند آسیا از مغرب به مشرق:

آناتولی، ایران، تبت، مغولستان

_ نام رشته‌کوه و بلندترین قله آسیا:

قله اورست در رشته کوه هیمالیا

_ نام دو شبه‌جزیره وسیع آسیا:

شبه جزیره هند و شبه جزیزه عربستان

_ رودهای مهم آسیا:

ینی سئی، یانگ تسه کیانگ، لنا، اب

 

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 110

3- تحقیق کنید کشور فیلیپین از چند جزیره تشکیل شده است؟

مجموعه‌ جزیره‌های فلیپین از شمار بسیار زیادی از جزیره‌های کوچک و بزرگ تشکیل شده است که این تعداد جزایر به 7107 جزیره می‌رسند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!