جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هفدهم: ویژگی‌های طبیعی آسیا/فعالیت صفحه 112

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 112

با توجه به نقشه آب و هوا در صفحه قبل به پرسش‌ها پاسخ دهید:

4- چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرد است؟

چون بلندترین فلات آسیاست و بخاطر ارتفاع زیاد سرد است.

5- بادهای موسمی از سمت کدام اقیانوس‌ها به مشرق و جنوب شرقی آسیا می‌وزند؟

از سمت اقیانوس هند و آرام

6- چرا بادهای موسمی نمی‌توانند به آسیای مرکزی و بیابان گُبی نفوذ کنند؟

رشته کوه‌های بلند و مرتفع هیمالیا مانع و سدی بزرگ برای رسیدن رطوبت به این مناطق است.

7- چرا سرزمین‌های جنوب آسیا در بیشتر مواقع سال آب و هوای گرم دارند؟

به دلیل نزدیکی به مدار استوا که خورشید در این مناطق در طول سال تقریبأ عمود می‌تابد.

8- وزش کدامیک از بادها، کشور ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

بادهای باران‌آور مدیترانه ای در زمستان از سمت دریای مدیترانه می‌وزند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!