جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس پانزدهم: حمله چنگیز و تیمور به ایران/فعالیت صفحه 93

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 93

1- آیا به نظر شما علت هجوم مغولان به ایران فقط قتل اعضای کاروان تجاری آن‌ها بود؟

خیر، زیرا مغولان به رهبری چنگیزخان متحد شده و قدرت زیادی به دست آوردند. آن‌ها پس از فتح ترکستان و چین ثروت بسیاری به دست آوردند و به دنبال آن بودند که به دیگر سرزمین‌های آباد و ثروتمند هجوم آوردند و ثروت آنان را نیز به غارت ببرند. قتل اعضای کاروان تجاری مغول توسط حکومت خوارزمشاهیان به چنگیزخان بهانه مناسبی داد که به ایران حمله کند.

2- کاربرگه شماره (10) نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره (10)

نمودار علت و معلول

با مطالعه دقیق بخش خوارزمشاهیان درس 12 و مطالب درس 14 و اطلاعاتی که از سایر منابع دارید، علت‌های حمله مغول‌ها به کشور ایران را دسته‌بندی کنید و مختصرا توضیح دهید.

عکس:

معلول/ هجوم مغول ها به سرزمین ایران و اشغال و تخریب آن

جواب:

علت ها/ مربوط به مبدا (مغول ها و مغولستان)

  • افزایش جمعیت قبایل مغول و …
  • قدرتمندی قبایل متحد پس از اتحاد
  • روحیه جنگجویی و خشونت مغولان
  • داشتن رهبری مصمم و با اراده آهنین مانند چنگیزخان

علت های مربوط به مقصد (ایران و ایرانیان)

  • ضعیف بودن حکومت خوارزمشاهیان و تسلط نداشتن بر فرمانروایان محلی
  • دشمنی با خلافت عباسی
  • سیاست جنگی نادرست سلطان محمد
  • سیسات جنگی نادرست سلطان محمد خوارزمشاه و در همسایه شدن با مغول ها

 

 

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 93

3-  از متون شماره (1) و (2) چه چیزی درباره حمله مغول‌ها استنباط می‌کنید؟

مغول‌ها اقوامی بیابانگرد و وحشی بودند و به هر شهری و آبادی که می‌رسیدند آن‌جا را غارت و ویران می‌کردند و همه مردم آن‌جا را به فجیع‌ترین حالت ممکن به قتل رسانده و برکسی رحم نمی‌کردند.

4- به نقشه دقت کنید و بگویید کدام ولایات ایران مورد هجوم لشکریان چنگیزخان مغول قرار گرفتند.

تبریز، مراغه، اردبیل، اترار، بخارا، مرو، سمرقند، گرگان، توس، نیشابور، هرات، همدان، ری، بلخ

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!