جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس پانزدهم: حمله چنگیز و تیمور به ایران/فعالیت صفحه 97

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 97

5- به نظر شما آیا انسان‌ها در هنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟ چگونه؟

زیرا همه افراد انسان هستند و از ارزش والای انسانیت بهره می‌برند و زمانی که تسلیم می‌شوند باید با آنان مدارا شود.

آیا آن‌ها اجازه دارند به غیرنظامیان و آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور صدمه بزنند؟ گفت و گو کنید.

آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور هم اختصاص به دوره خاصی ندارد که به راحتی بتوان آن‌ها را تخریب کرد. غیرنظامیان هم نمی‌توانند از خود در برابر نظامیان دفاع کنند پس نباید مورد هجوم و حمله قرار گیرند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!