جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس یازدهم: ورود اسلام به ایران/فعالیت صفحه 65

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 65

1- کاربرگه شماره (7)، نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره (7)

نمودار علت و معلول

با خواندن دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار علت و معلول را کامل کنید و به‌طور خلاصه ،علل سقوط
ساسانیان و پیروزی اعراب مسلمان و فتح ایران را بنویسید.

شما می‌توانید ستون‌های دیگری به «علت‌ها» اضافه کنید.

عکس:

معلول: امپراتوری ساسانیان سقوط کرد و اعراب مسلمان، ایران را فتح کردند.

جواب:

علت ها :

  • گرفتن انواع مالیات های سنگین از عامه مردم
  • نارضایتی مردم از حکومت به دلایل وجود نظام طبقاتی، بی عدالتی ها، تبعیض اجتماعی
  • مشکلات اقتصادی به علت نابودی مزارع، قحطی و شیوع انواع بیماری ها
  • تضعیف روحیه سپاهیان و کاهش توان جنگی آن ها به علت شورش فرماندهان و دخالت آن ها در امور کشور
  • روحیه و انگیزه بالای سپاهیان مسلمانان در نتیجه ایمان به خدا و اعتقاد به اینکه در راه خدا چه کشته شود و چه بکشند به موفقیت دست پیدا کرده اند.
  • ظلم و ستم سپاهیان به مردم و رقابت و قتل و کشتار بین شاهان و شاهزادگان و درباریان بر سر قدرت

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!