جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و چهارم: قاره استرالیا و اقیانوسیه/فعالیت صفحه 162

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 162

به نقشه، توجه کنید و به پرسش‌ها، پاسخ دهید.

4- رشته کوه‌های نسبتا مرتفع در کدام سمت استرالیا و به موازات ساحل کدام اقیانوس، کشیده شده‌اند؟

 رشته کوه ها در شرق استرالیا به موازات سواحل اقیانوس آرام کشیده شده اند.

5- در نیمه غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد؟

فلات غربی و بیابان بزرگ ویکتوریا

6- جلگه مرکزی استرالیا از آبرفت‌های کدام رود، پدید آمده است؟

از آبرفت رود دارلینگ

این رود به کجا میریزد؟

به خلیج بزرگ استرالیا می‌ریزد.

7- پهناورترین بیابان استرالیا چه نام دارد؟

بیابان ویکتوریا

8- کاربرگه شماره (18) نقشه استرالیا، نیوزیلند را انجام دهید.

کاربرگه شماره (18)

عکس: نقشه استرالیا، نیوزیلند

جواب:

سد بزرگ مرجانی بالا سمت راست نقشه

اقیانوس آرام سمت راست

جلگه مرکزی وسط نقشه

اقیانوس هند سمت چپ

رود دارلینگ پایین جلگه مرکزی

بیابان ویکتوریا سمت چپ جلگه مرکزی

مدار راس الجدی سمت راست جلگه مرکزی

سیدنی، کانبرا، ملبورن سمت راست رود دارلینگ

کشور نیوزیلند پایین نقشه

ویلینگتون پایین نقشه گوشه ی سمت راست

 

1- روی نقشه موارد زير را بنويسيد.

– نام اقیانوس‌های اطراف استرالیا:

اقیانوس هند و اقیانوس آرام جنوبی

– نام کشور جزیره‌ای که در منطقه اقیانوسیه واقع است و پایتخت آن:

نیوزیلند و پایتخت آن ویلینگتن

کشور استرالیا و پایتخت آن کانبرا

– نام پایتخت و دو بندر مهم استرالیا

پایتخت آن کانبرا و بنادر آن سیدنی و ملبورن

– محل سد بزرگ مرجانی استرالیا

شمال شرقی کشور استرالیا

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!