جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و چهارم: قاره استرالیا و اقیانوسیه/فعالیت صفحه 165

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 165

9- چند مورد از شباهت‌ها و تفاوت‌های طبیعی، اقتصادی، جمعیتی، فرهنگی و… استرالیا و نیوزیلند را بیان کنید.

طبیعی: استرالیا سرزمینی هموار است ولی نیوزیلند کشوری کوهستانی است.

اقتصادی: نیوزیلند و استرالیا هردو از کشورهای پیشرفته صنعتی در جهان هستند.

جمعیتی: هردو جمعیت کمی دارند و اکثر آن‌ها از مهاجرین اروپایی هستند.

فرهنگی: هردو پیرو دین مسیحی هستند و زبان رسمی هردو کشور انگلیسی است.

10- چرا نام رشته کوه‌های آلپ جنوبی یا برخی شهرها و مناطق استرالیا و نیوزیلند با مکان‌ها و نواحی اروپا هم‌نام است؟

زیرا این قاره به دست اروپاییان کشف و مورد شناسایی واقع شده‌اند بنابراین بسیاری از نام‌های موجود در آن از نام کاشفان یا از اروپا گرفته شده است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!