جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟/فعالیت صفحه 126

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 126

6- به نقشۀ قلمرو ایران در زمان هخامنشیان و ساسانیان توجه کنید .

الف) قلمرو کدام حکومت وسیع‌تر بوده است؟

هخامنشیان

ب) دور شهرهایی که در آن زمان پایتخت بوده‌اند، خط بکشید.

هگمتانه و تخت جمشید

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!