جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دهم: ایران، خانه ما/فعالیت صفحه 54

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 54

4- کاربرگۀ شمارۀ (4) قله‌های مهم ایران را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه شماره 4

قله‌های مهم ایران

عکس: نقشه ایران

جواب:

قسمت بالای نقشه از راست به چپ/ قله هزار مسجد، قله دماوند، قله سبلان

وسط نقشه/ قله شیرکوه، قله لاله زار

سمت چپ نقشه/ قله زردکوه

سمت راست نقشه/ قله تفتان

 

_ کدام قله‌ها آتشفشان بودند؟ بنویسید.

تفتان، دماوند، سبلان، سهند، هزار و لاله زار 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!