جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دهم: ایران، خانه ما/فعالیت صفحه 55

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 55

5- کاربرگۀ شمارۀ (5) اشکال ناهمواری‌ها و دشت‌ها و جلگه‌های ایران را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 5

دشت و جلگه

عکس: روی مُدل، کنار شماره ها، کلمه جلگه، دشت، کوهپایه، قله  و رشته کوه را بنویسید.

جواب:

1- رشته کوه

2- قله

3- کوهپایه

4- دشت

5- جلگه

 

2- نام جلگه‌ها و دشت‌هایی را که روی نقشه نوشته نشده، بنویسید. جلگه‌ها را با مداد سبز رنگ کنید.

عکس: نقشه ایران

جواب:

قسمت بالای نقشه از راست به چپ/ جلگه مازندران، جلگه گیلان، جلگه ارومیه

قسمت پایین نقشه/ جلگه خوزستان

 

 

6- کاربرگۀ شمارۀ (6) ایران در جهان را در کلاس انجام دهید. 

کاربرگه شماره 6

ایران در جهان

عکس: نصف النهار مبدا و خط استوا

جواب: یک خط از بالا به پایین می کشیم نصف النهار مبدا، یک خط از چپ به راست می کشیم خط استوا.

سمت چپ بالا/بالا آمریکای شمالی، وسط اقیانوس اطلس، پایین اقیانوس آرام

سمت راست بالا/ بالا آسیا و اروپا، وسط آفریقا، پایین اقیانوس آرام

سمت چپ پایین/آمریکای جنوبی

سمت راست پایین/بالا اقیانوس هند، وسط استرالیا، پایین قطب جنوب

 

_ ایران در کدام قاره قرار دارد؟ 

آسیا

_ ایران به کدام اقیانوس نزدیکتر است؟ 

اقیانوس هند

_ ایران در کدام نیمکره قرار دارد؟ شمالی یا جنوبی؟ 

شمالی

_ ایران در کدام نیمکره قرار دارد؟ شرقی یا غربی؟ 

شرقی

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!