جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دوم: من مسئول هستم/فعالیت صفحه 8

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 8

4- امام سجاد (ع) در «رساله حقوق»، حق «دست»، «پا»، «چشم» و «گوش» بر انسان را بیان فرموده‌اند. با راهنمایی معلم خود، به این متن مراجعه کنید و دربارۀ حقوق یکی از این چهارعضو بدن، با هم گفت و گو کنید.

حق پاها

اما حق پاهایت برتو آن‌ ست که از آن به عنوان وسیله‌ای برای رفتن به طرف حرام استفاده نکنی و پا را مرکب در راهی که سبب استخفاف و زبونی تو می‌شود قرار ندهی ؛ زیرا که این دوپا تو را حمل می‌کنند و سیر می‌دهند در مسیر دین  و سبقت گرفتن در کارهای خوب و قوتی نیست مگر به قوت پروردگار .

5- فهرستی از فعالیت‌هایی که می‌تواند به سلامتی شما کمک کنند، تهیه کنید و در کلس با دیگر دوستان خود آن را در قالب یک پیمان‌نامه تکمیل کنید. فعالیت‌هایی مانند:

  • من قول میدهم از معده خو به خوبی مراقبت کنم و زیاد فست فود و چیپس و پفک نخورم.
  • من قول می‌دهم از گوش‌های خود مراقبت کنم و به صداهای بلند گوش ندهم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!