جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دوم: من مسئول هستم/فعالیت صفحه 7

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 7

3- نعمت‌هایی را که خداوند متعال به شما داده، به خاطر بیاورید و آن‌ها را یادداشت کنید. سپس با دوستان خود همفکری کنید و بگویید برای قدردانی و اطاعت از او تصمیم می‌گیرید چه کارهایی انجام دهید.

نعمت سلامتی و امنیت، نعمت خانواده خوب، قدرت عقل و اختیار، نفس لوامه، نعمت شنیدن و دیدن و…

ما برای قدردانی و اطاعت از تصمیم‌های خداوند باید شکرگزار تمامی نعمت‌ها باشیم و از تمامی آن‌ها به درستی و در راه خدا استفاده کنیم مثلا از نعمت گوش در گوش کردن به نجوای قرآن و اذان و صدای پدر و مادر استفاده کنیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!