جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دوم: من مسئول هستم/فعالیت صفحه 6

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 6

1- آقای مسعودی 40 سال دارد و پزشک است. او دارای همسر و سه فرزند است و در یک کاشانه (آپارتمان) زندگی می‌کند. به نظر شما او در هریک از نقش‌های زیر چه مسئولیت‌هایی به عهده دارد؟

به عنوان پدر: وسایل مورد نیاز خانه و خانواده را تهیه کند، تلاش برای تربیت صحیح فرزندان، محبت و احترام نسبت به فرزندان، امکانات تحصیل و شکوفایی استعدادهای فرزندان را فراهم کند و در مواقع حساس تصمیمات مهم بگیرد و…

به عنوان همسر: محبت و احترام به همسر، کمک به همسر در کارهای خانه و تقسیم وطایف، فراهم کردن وسیله‌های زندگی، همکاری و همدلی و..

به عنوان پزشک: حفظ اسرار و حریم بیمار، رسیدگی به بیماران و تلاش برای بهبودی آن‌ها و..

به عنوان فرزند پدر و مادر خود: محبت، توجه و احترام به پدر و مادر خویش، رسیدگی به آن‌ها، برآورده کردن خواسته‌هایشان و…

به عنوان همسایه: محبت و احترام به همسایه، جلوگیری از مزاحمت، کمک کردن به همسایه‌ها هنگام مشکلات، مشارکت در اداره ساختمان و ….

2- کاربرگه شماره (1) را کامل کنید و در جدول آن مسئولیت‌های خود و سایر اعضای خانواده‌تان را بنویسید.

کاربرگه شماره 1

حقوق و مسئولیت‌ها

جدول را کامل کنید. نام خودتان و اعضای خانواده را بنویسید، سپس چند موردحقوق و مسئولیت‌های هریک از اعضای خانواده را به‌طور مختصر بنویسید.

نام اعضای خانواده حقوق مسئولیت‌ها
 1- پدر  احترام گذاشتن و محبت از طرف اعضای   خانواده بر پدر، گوش دادن و پیروی کردن   از سخنان پدر  محافظت کردن از خانواده، تامین لوازم   زندگی و رفاه و آسایش اعضای خانواده،   تربیت فرزندان
 2- مادر

 

 

3- فرزندان

 حفظ احترام مادر توسط اعضای خانواده،   کمک به کارهای خانه 

 

 فراهم بودن امکانات آموزشی و رفاهی،   داشتن اسم مناسب، تربیت درست و   برطرف شدن نیازهای مادی و معنوی

 

 مراقبت از فرزندان و تربیت‌ کردن آن‌ها

 

 احترام و محبت به والدین و اطاعت و   پیروی از آن‌ها، کمک کردن در امور خانه و  همکاری با اعضای خانواده

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!