جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس شانزدهم: جاذبه‌های گردشگری ایران/فعالیت صفحه 96

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 96

3- آیا تاکنون صلوات خاصه امام رضا را شنیده‌اید؟ چه احساسی نسبت به آن دارید؟

بله شنیده‌ام، احساس دلتنگی و شوق برای دیدن حرم و احساسی سرشار از آرامش و شعف

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!