جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس ششم: بیمه و مقابله با حوادث/فعالیت صفحه 29

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 29

2- روایت زیر را که برگرفته از کتاب داستان راستان استاد شهید مرتضی مطهری است در کلاس بخوانید و ارتباط آن را با این درس توضیح دهید.

در زمان جوانی و زمانی که توانایی انجام کار را داریم باید برای خود پس‌انداز داشته باشیم که یکی از این پس‌اندازها همان پرداخت بیمه در دوران جوانی و گرفتن مستمری در ایام پیری است.

3- از خانواده بپرسید و نتیجه را بنویسید و به معلم بگویید.

الف) اعضای خانوادۀ شما از کدام بیمه‌ها استفاده می‌کنند؟ این بیمه‌ها چه فوایدی دارند؟

در خانواده‌ها متفاوت است برای مثال می‌تواند بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستاییان، بیمه سلامت و …. باشد.

فواید بیمه: در موقع بروز مشکلات مالی و جانی بیمه خسارت‌های لازم را پرداخت می‌کند.

4- با توجه به موضوع درس، بگویید خانواده‌ها برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادثی چون زلزله، سیل و آتش‌سوزی در محل زندگی خود بهتر است چه اقداماتی انجام دهند؟

بهتر است که خود، خانواده، خانه و محل کار خود را در مقابل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و … بیمه کند تا درصورت بروز حادثه بیمه خسارت احتمالی را پرداخت کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!