جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس ششم: بیمه و مقابله با حوادث/فعالیت صفحه 26

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 26

1- با راهنمایی معلم از مدیریت مدرسه پرس و جو کنید و به این سوالات پاسخ دهید:

الف) بیمه دانش‌آموزی چه فایده‌هایی دارد؟

تمام دانش‌آموزان در طول مدت شبانه روز در داخل و خارج از محیط مدرسه تحت پوشش بیمه هستند و اگر دچار هرگونه حادثه‌ای شدند بیمه موظف به پرداخت غنیمت به دانش‌آموز و خانواده‌اش است.

ب) برای گرفتن این بیمه، شما چقدر پول پرداخت کردید؟

در سال 99 به ازای هرنفر 7500 تومان

ج) اگر خدایی ناکرده حادثه‌ای برای شما پیش بیاید با این بیمه تا چه مبلغی هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند؟

غرامت فوت ناشی از حادثه: 10 میلیون تومان

غرامت نقص عضو ناشی از حوادث: 150 میلیون تومان

هزینه درمان سرپایی و بیمارستانی ناشی از حادثه: تا سقف 4 میلیون تومان

د) مدت اعتبار این بیمه چقدر است؟

در سال تحصیلی حتی در تابستان

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!