جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نهم: من کجا زندگی می‌کنم؟/فعالیت صفحه 44

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 44

1- متن را بخوانید. با همفکری یکدیگر بگویید شهری که مهدیه در آن زندگی می‌کند چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با روستای سامان دارد؟ مقایسه کنید.

تفاوت‌ها: شهر مهدیه پر جمعیت است ولی روستای سامان جمعیت خیلی کمی نسبت به شهر مهدیه دارد، در شهر مهدیه کمبود آب و نبود بارندگی شایع است ولی در روستای سامان دارای آبشارهای پرخروش کوچک و بزرگ و رودهاست. شهر مهدیه شهر صنعتی و دارای کارخانه‌های سیمان و گچ است ولی در روستای سامان محصولات کشاورزی اعم از انگور و زردآلو و گردو و بادام رونق دارد.

شباهت‌ها: هردو باتوجه به امکانات خود باسواد هستند، هر دو دارای منابع طبیعی خدادای هستند، هردو در امر تولید برای کشور مهم و مفید هستند، هردو جزئی از ایران محسوب می‌شوند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!