جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ/فعالیت صفحه 104

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 104

1- به تصاویر بالا دقت کنید. چه آثاری مشاهده می‌کنید؟ آیا این آثار با ارزش هستند؟ چرا؟ گفت و گو کنید.

سکه، فرش، کتاب‌های قدیمی، آثار تاریخی و…. همه این‌ها علاوه بر ارزش مادی فراوان میراثی است که از اجدادمان به ارث رسیده که نشانه فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ماست و ما باید در حفظ اینگونه آثار کوشا باشیم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!