جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفتم: تولید و توزیع/فعالیت صفحه 36

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 36

9- اگر در آینده فروشندۀ کالا یا محصولی باشید، چه نکاتی را رعایت می‌کنید؟ با مشتری‌ها چگونه رفتار می‌کنید؟

مودب و محترمانه با مشتری‌ها رفتار می‌کنم، هنگامی که عصبانی هستم مشتری‌ها را ناراحت نمی‌کنم، همیشه سعی می‌کنم خوش رو باشم.

اجناسی را که از کیفیت آن‌ها مطمئنم می‌فروشم، کم فروشی یا گران فروشی نمی‌کنم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!