جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ/فعالیت صفحه 108

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 108

4- در خانواده یا فامیل خود دربارۀ اشیا یا رسم‌های قدیمی که میراث خانوادگی هستند، پرس و جو کنید. از افراد بپرسید چرا آن چیزها را حفظ و نگهداری می‌کنند؟ سپس نتیجه را روی یک برگ کاغذ بنویسید و در کلاس بگویید. 

فرش قدیمی، کتابچه تاریخی، گردنبند تاریخی و…

این وسایل همه آثار تاریخی هستند که هم نشانه تمدن کشور و هم نشانه اصالت خانوادگی است.

5- به‌طور گروهی یک یا چند میراث فرهنگی مهم در شهر، روستا یا استان محل زندگیتان را شناسایی کنید و در کلاس نام ببرید.

برعهده دانش‌آموز

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!