جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس پانزدهم: گردشگری چیست؟/فعالیت صفحه 91

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 91

2- شما تاکنون کدامیک از انواع گردشگری را تجربه کرده‌اید؟ در کلاس بگویید.

نوع استراحت و تفریح و زیارت اماکن مقدس

3- همفکری کنید و بگویید چه عواملی موجب شده که سفر کردن و گردشگری افزایش یابد.

  • تبلیغات‌های خوب و تاثیرگذار در زمینه گردشگری
  • تسهیلات مناسب
  • زیرساخت‌های مناسب برای سفر کردن
  • افزایش کیفیت خدمات گردشگری

4- درباره بوم گردی و تفاوت آن با دیگر انواع گردشگری، تحقیق کنید.

لغت اکوتوریسم (Eco Tourism) که فرهنگستان لغت با کمک سازمان میراث فرهنگی کشور آن را معادل طبیعت‌گردی معنا کرده است، از نظر ریشه لغوی از دو جزء «Eco» و «Tourism» ساخته شده است که پیشوند «اکو» برگرفته از ریشه‌ای یونانی به معنی آمیزه‌ای از مفاهیم محیط‌زیست و زیستگاه و «توریسم» به معنای گردشگری است؛ این مفهوم بیش از هر چیز طبیعت را تداعی می‌کند. در فارسی کلمه بوم را معادل اکو قرار داده‌اند و بنابراین به اکوتوریسم، بوم‌گردی نیز می‌گویند.

اکوتوریسم سفری مسئولانه به مناطق طبیعی است که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی شود. طبق این تعریف زمانی یک کشور یا منطقه توریستی می تواند جزو اکوتوریستم قرار بگیرد که تمامی قوانین مرتبط با ظرفیت تحمل فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی محیط رعایت شود. به طور کلی با اجرای طرح های بوم گردی زندگی مردم مناطق بکر گردشگری بهبود می یابد. 

چند سال بعد از آن در سال ۱۹۹۶، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی، تعریف انجمن جهانی اکو توریسم را بسط داد و افزود: اکوتوریسم یک سفر مسئولانه به مناطق بکر طبیعی بوده و علاوه بر لذت  به درک ویژگی های فرهنگی آن منطقه نیز می پردازد و این امر موجب ترویج حفاظت از محیط زیست می گردد و به علت دغدغه مندی افراد، سعی می شود تا اثرات منفی در محیط بر جای نماند و شرایطی را نیز جهت اشتغال و بهره مندی های  اقتصادی و اجتماعی مردم بومی (محلی) آن منطقه فراهم می کند.
بنابراین کسی که طبیعت سفر می کند، الزاما یک اکوتوریست محسوب نمی شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!