جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس پانزدهم: گردشگری چیست؟/فعالیت صفحه 92

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 92

5- فرض کنید فصل تابستان است و عدۀ زیادی مسافر به شهر یا روستای محل زندگی شما سفر کرده‌اند. شما برای کسب درآمد چه شغل‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟ خود شما دوست دارید چه شغلی در این زمینه داشته باشید؟

شغل‌هایی که وابسته به گردشگری باشد مانند: رستوران داری، راهنمای گردشگران، هتل داری و کارکردن با تاکسی‌های مخصوص گردشگران و….

من دوست داشتم رستوران دار باشم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!