جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهاردهم: منابع آب و خاک/فعالیت صفحه 85

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 85

8- همفکری کنید و کاربرگۀ شمارۀ (13) پیشنهاد «دربارۀ مصرف صحیح آب» را در کلاس انجام دهید. 

کاربرگه شماره 13

پیشنهاد درباره مصرف صحیح آب

به‌طور گروهی درباره هر یک از این موارد پیشنهاد یا پیشنهاداتی بدهید که آب کمتر مصرف شود.

آبیاری باغچه

 • از آب باقی‌مانده شستن ظرف و میوه و سبزی و برنج برای آبیاری باغچه استفاده کنیم.
 • زمانی مانند عصر یا غروب که تبخیر آب کمتر است آبیاری کنیم.

مسواک زدن

 • هنگام مسواک زدن با خود لیوان ببریم و برای شست و شو از آن استفاده کنیم.
 • هنگام مسواک زدن شیر آب را باز نگذاریم.

حمام کردن

 • در موقع شست و شو دوش حمام را باز نگذاریم.
 • زمان حمام را کوتاه‌تر کنیم.

شستن میوه و سبزی

 • ابتدا میوه و سبزی‌ها را در آب خیس کنیم و ضدعفونی کنیم سپس برای شست و شوی آن‌ها آب کمتری مصرف می‌شود.
 • ضایعات میوه و سبزی را جدا کنیم تا آب زیادی مصرف نکنند.

شستن اتومبیل

 • به جای شیلنگ از سطل آب استفاده کنیم.
 • قبل از شستن با دستمالی تمیز سطح‌های خاکی را تمیز کنیم و سپس بشوییم.

استفاده از ماشین لباسشویی

 • برای استفاده از ماشین لباسشویی صبر کنیم تا ظرفیت آن تکمیل شود و سپس به کار بیندازیم.
 • برای لباس‌هایی که زیاد کثیف نیستن ماشین لباسشویی را برای شست و شوی سریع تنظیم کنیم.

نظافت حیاط یا راه‌پله

 • برای شستن زمین از سطل آب و زمین شوی استفاده کنیم.
 • قبل از شست و شو آشغال‌ها را با جارو تمیز و سپس بشوییم.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 85

9- اگر 10 دقیقه زمان دوش گرفتن در حمام طول بکشد چند لیتر آب (معادل چند لیوان) مصرف می‌شود؟ حساب کنید. 

در هر دقیقه بیست لیتر آب مصرف می‌شود که هر لیتر آب معادل چهار لیوان است پس در ده دقیقه 200 لیتر آب معادل 800 لیوان آب مصرف می‌شود.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 85

11- به این تصویر دقت کنید و با همفکری یکدیگر بگویید خاک چه اهمیتی در زندگی موجودات زنده دارد؟

خاک منبع اصلی بر روی زمین است زیرا انسان به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق حیوانات) از خاک بهره می‌برد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!