جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم/فعالیت صفحه 5

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 5 و 6

3- برای هر یک از موقعیت‌های زیر، جمله‌ای مؤدبانه و محترمانه بنویسید.

فهیمه روی پیشخوان کتابخانه مجله‌ای را می‌بیند. دوست دارد آن را بردارد و ورق بزند. پس به خانم کتابدار می‌گوید:

سلام خانم اجازه هست من این مجله را بردارم و نگاهی به آن بیندازم؟

رضا دارد با عمویش صحبت می‌کند. ناگهان تلفن زنگ میزند. رضا می‌خواهد به تلفن جواب بدهد. پس به عمویش می‌گوید:

عموجان خیلی معذرت می‌خواهم که صحبتتان را قطع می‌کنم اجازه هست من سریع به تلفن جواب دهم و پیش شما برگردم؟

امین در اتوبوس نشسته است که پیرمردی وارد می‌شود. امین از روی صندلی بلند می‌شود و جای خود را به او می‌دهد. پیرمرد از امین تشکر می‌کند. امین در جواب می‌گوید:

خواهش می‌کنم شما بزرگ‌تر از ما هستید و وظیفه ما احترام گذاشتن به شماست.

زنگ تفریح است. آزاده در حیاط مدرسه دارد به طرف دوستش می‌دود که ناگهان تنه‌اش به یکی از دانش‌آموزان کلاس دوم برخورد می‌کند. به او می‌گوید:

ببخشید عزیزم، اصلا حواسم نبود اتفاقی که برایت نیوفتاد؟

4- در هر یک از موقعیت‌های زیر، کدام اصل گفت و گو رعایت نمی‌شود؟ جای خالی را پر کنید.

  • ناهید از موضوعی ناراحت است و با دوستش صحبت می‌کند. دوستش مدام کتاب خود را ورق میزند و به آن نگاه می‌کند: دقت و توجه به سخنان
  • پدر مرتضی مشغول تعمیر اتومبیلش است، اما مرتضی دارد ماجرای بازی فوتبال با بچه‌ها را برای او تعریف می‌کند: انتخاب زمان مناسب برای گفت و گو
  • معلم سوالی طرح کرده و سوسن در حال پاسخ دادن به آن است. یکی از دانش آموزان مرتبا بدون اجازه گرفتن، پاسخ‌های صحیح را بیان می‌کند: قطع نکردن حرف گوینده
  • حسن از همکلاسی‌اش سؤال می‌کند: آیا پدرت به تو به اندازه‌ی برادر بزرگت پول توجیبی می‌دهد؟ حفظ حریم شخصی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!