جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم/فعالیت صفحه 6

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 5 و 6

3- برای هر یک از موقعیت‌های زیر، جمله‌ای مؤدبانه و محترمانه بنویسید.

فهیمه روی پیشخوان کتابخانه مجله‌ای را می‌بیند. دوست دارد آن را بردارد و ورق بزند. پس به خانم کتابدار می‌گوید:

سلام خانم اجازه هست من این مجله را بردارم و نگاهی به آن بیندازم؟

رضا دارد با عمویش صحبت می‌کند. ناگهان تلفن زنگ میزند. رضا می‌خواهد به تلفن جواب بدهد. پس به عمویش می‌گوید:

عموجان خیلی معذرت می‌خواهم که صحبتتان را قطع می‌کنم اجازه هست من سریع به تلفن جواب دهم و پیش شما برگردم؟

امین در اتوبوس نشسته است که پیرمردی وارد می‌شود. امین از روی صندلی بلند می‌شود و جای خود را به او می‌دهد. پیرمرد از امین تشکر می‌کند. امین در جواب می‌گوید:

خواهش می‌کنم شما بزرگ‌تر از ما هستید و وظیفه ما احترام گذاشتن به شماست.

زنگ تفریح است. آزاده در حیاط مدرسه دارد به طرف دوستش می‌دود که ناگهان تنه‌اش به یکی از دانش‌آموزان کلاس دوم برخورد می‌کند. به او می‌گوید:

ببخشید عزیزم، اصلا حواسم نبود اتفاقی که برایت نیوفتاد؟

4- در هر یک از موقعیت‌های زیر، کدام اصل گفت و گو رعایت نمی‌شود؟ جای خالی را پر کنید.

  • ناهید از موضوعی ناراحت است و با دوستش صحبت می‌کند. دوستش مدام کتاب خود را ورق میزند و به آن نگاه می‌کند: دقت و توجه به سخنان
  • پدر مرتضی مشغول تعمیر اتومبیلش است، اما مرتضی دارد ماجرای بازی فوتبال با بچه‌ها را برای او تعریف می‌کند: انتخاب زمان مناسب برای گفت و گو
  • معلم سوالی طرح کرده و سوسن در حال پاسخ دادن به آن است. یکی از دانش آموزان مرتبا بدون اجازه گرفتن، پاسخ‌های صحیح را بیان می‌کند: قطع نکردن حرف گوینده
  • حسن از همکلاسی‌اش سؤال می‌کند: آیا پدرت به تو به اندازه‌ی برادر بزرگت پول توجیبی می‌دهد؟ حفظ حریم شخصی

 

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 6

5- شماره گذاری کنید.

شماره تصاویر به ترتیب از سمت راست: 

1 (ترس)، 7 (عصبانیت)، 6 (اخم)، 5 (اندوه)، 2 (خجالت)، 3 (شادی)، 4 (تعجب)

6- آیا شما در ارتباط با دیگران، حریم شخصی آن‌ها را رعایت می‌کنید؟ چگونه؟ 

بله، من تا جایی که ممکن است سعی می‌کنم از دوستان و اطرافیانم سوال‌های شخصی نپرسم و به مکالمات و صحبت‌های آن‌ها با تلفن گوش ندهم.

7- کاربرگه‌ی شماره‌ی 1 را انجام دهید.

کاربرگه شماره 1

خودتان را ارزیابی کنید.

الف) عبارتها را بخوانید و داخل مربع را علامت بزنید.

1ـ وقتی به صحبت‌های کسی گوش می‌کنم، به او نگاه می‌کنم: بلی

2ـ وقتی به صحبت‌های کسی گوش می‌کنم، حرف او را قطع نمی‌کنم و صبر می‌کنم تا حرفش تمام شود: بلی

3ـ به دقت به صحبت‌های گوینده گوش می‌کنم و حواسم جای دیگری نیست: بلی

4ـ در یک گفت و گوی گروهی، نوبت را رعایت می‌کنم: بلی

5ـ با صدای مناسب، نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته، صحبت می‌کنم: هنوز نه

6ـ فقط درباره‌ی یک موضوع صحبت می‌کنم و از این شاخه به آن شاخه نمیپرم: هنوز نه

7ـ موقع صحبت کردن، به شنونده‌ها نگاه می‌کنم تا با دقت بیش‌تری به حرف‌هایم گوش کنند: بلی

8ـ منظورم را روشن و واضح بیان می‌کنم: بلی

9ـ در مورد زندگی شخصی دیگران، کنجکاوی نمی‌کنم: بلی

10ـ وقتی می‌خواهم از کسی چیزی درخواست کنم، از کلمه‌هایی چون «لطفا» و «خواهش می‌کنم» استفاده می‌کنم: بلی

ب ــ برای مواردی که پاسخ شما «هنوز نه» است چه تصمیمی می‌گیرید؟

سعی می‌کنم که این موارد را به خاطر بسپارم و تا رسیدن به جواب بله تلاش کنم.

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!