آخرین خبرها

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دهم: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟/فعالیت صفحه 50

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 50

2- میان وظایف اصلی حکومت‌ها و وظایفی که در نمودار بالا می‌بینید، چه شباهت‌هایی می‌توانید پیدا کنید؟

  • نوشتن قوانین و مقررات
  • رسیدگی به اختلاف‌ها و شکایات
  • انجام امور اجرایی

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!