آخرین خبرها

جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دهم: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟/فعالیت صفحه 49

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 49

1- متن را بخوانید. فرض کنید که این گروه مدیر و معاونانی نداشت؛ در این صورت، چه مشکلاتی پیش می‌آمد؟

هرج و مرج و بی‌نظمی، سر و صدا در هنگام خواب، کثیف شدن محل اقامت، گم شدن وسایل و…

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!