جواب تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوم: احساسات ما/فعالیت صفحه 9

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 9

فکر کنید و سه موقعیتی را که در آن دچار غم و اندوه شده‌اید، روی کاغذ بنویسید و به معلم بدهید. (خواندن پاسخ در کلاس اختیاری است).

  • مرگ پدربزرگ و عمه بر اثر بیماری
  • شهادت سپهبد قاسم سلیمانی
  • بیماری دوستم

حتما ببینید

جواب تمرین قرآن پنجم/ درس اول/جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

قرآن پنجم: جلسه اول تمرین سوم صفحه 2

error: Content is protected !!